Viime talvena Laviassa Susikosken teollisuusalueella ajettiin 12 tunnin leikkurien Le Mans.

Viime talvena Laviassa Susikosken teollisuusalueella ajettiin 12 tunnin leikkurien Le Mans.

Pauliina Ruisniemi

Leikkurinpärinää soramontussa lauantaina

La­vi­an yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät ruo­hon­leik­ku­rin Le­Man­sin kol­men tun­nin SM-osa­kil­pai­lun lau­an­tai­na 23. maa­lis­kuu­ta. Kisa-aree­na­na toi­mii täl­lä ker­taa so­ra­mont­tu Van­ha-Huh­ta­lan­tiel­lä. Ki­saan on il­moit­tau­tu­nut yh­dek­sän tii­miä, jois­ta kau­kai­sim­mat saa­pu­vat Pal­ta­mos­ta Ka­jaa­nis­ta.

Haluatko lukea koko artikkelin?