LA­VIA, PORI

Po­rin maa­ui­ma­lan ke­sä­kau­den pää­tös­tä vie­te­tään jäl­leen tun­nel­mal­li­sen kuu­ta­mou­in­nin pa­ris­sa per­jan­tai­na 18. elo­kuu­ta. Il­lan hä­mä­räs­sä pää­see esi­mer­kik­si temp­pui­le­maan Wi­bit-ra­dal­la ja jam­mai­le­maan ve­si­dis­koon.

– Nyt kan­nat­taa tul­la vie­lä fii­lis­te­le­mään maa­ui­ma­lan tun­nel­maa! Esi­mer­kik­si hyp­py­tor­ni on au­ki koko ta­pah­tu­man ajan, kan­nus­taa lii­kun­na­noh­jaa­ja Jan Hydén.

Ta­pah­tu­ma al­kaa kel­lo 18. Wi­bit-rata on al­taas­sa koko ta­pah­tu­man ajan, ja ve­si­dis­ko (DJ Ha­kon) luo tun­nel­maa kel­lo 20–21.30. Myös Po­rin kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut on mu­ka­na ta­pah­tu­mas­sa. Al­tais­sa voi pols­kia ai­na kel­lo 21.30 saak­ka, jon­ka jäl­keen maa­ui­ma­la sul­je­taan kel­lo 22.

Pää­sy­mak­su on nor­maa­lin uin­ti­mak­sun ver­ran. Kun­tou­in­tia ei ta­pah­tu­man ai­kaa jär­jes­te­tä.

Maa­ui­ma­lan ke­sä­kau­si päät­tyy sun­nun­tai­na 20. elo­kuu­ta, ja kes­kus­tan ui­ma­hal­li avaa oven­sa tiis­tai­na 22. elo­kuu­ta kel­lo 6.

Vii­me vuo­den ta­paan La­vi­as­ta jär­jes­te­tään bus­si­kul­je­tus kuu­ta­mou­in­tiin ja ta­kai­sin. Bus­si­kul­je­tuk­set ovat mak­sut­to­mia, mut­ta uin­ti­mak­sun jo­kai­nen mak­saa it­se. Mat­kaan läh­de­tään La­vi­an nuo­ri­so­ti­lal­ta kel­lo 17.30 ja ta­kai­sin maa­ui­ma­las­ta läh­de­tään kel­lo 21.15. Ala­kou­lui­käi­sil­lä ja sitä nuo­rem­mil­la tu­lee ol­la huol­ta­ja mu­ka­na.

En­nak­koil­moit­tau­tu­mi­nen nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­oh­jaa­ja Tan­ja Paa­sil­le, puh. 044 701 8892. Pai­kat täy­te­tään il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä, kyy­tiin mah­tuu 50 en­sim­mäis­tä.