130 vuotta palokuntatoimintaa Laviassa – kesällä juhlitaan useana päivänä

Lau­an­tai­na 15. ke­sä­kuu­ta La­vi­an va­paa­eh­toi­sen pa­lo­kun­ta­yh­dis­tyk­sen väki ajoi pa­lo­au­tot pi­hal­le ja ava­si­vat ase­man ovet vie­rail­le. Tar­jol­la oli pul­laa ja lo­hi­sop­paa, kyy­tiä ym­pä­ri kään­ty­väs­sä au­tos­sa, pik­ku pa­lo­au­to lap­sil­le, ka­lus­to­e­sit­te­ly ja sam­mu­tus­let­ku isom­mil­le. Pai­kal­la oli myös Sa­ta­sam­mut­ti­men tar­kas­tus­pis­te, jo­hon sai tuo­da oman kä­si­sam­mut­ti­men­sa tar­kas­tet­ta­vak­si.

Haluatko lukea koko artikkelin?