Ul­vi­las­sa, Jär­ven­taus­tan­tiel­lä pa­loi tiis­tai­aa­mu­na oma­ko­ti­ta­lo. Pa­los­sa me­neh­tyi yk­si ih­mi­nen.

Hä­tä­kes­kus sai tiis­tai­aa­mu­na en­nen kah­dek­saa il­moi­tuk­sen oma­ko­ti­ta­lon tu­li­pa­los­ta Ul­vi­las­sa haja-asu­tu­sa­lu­eel­la. Kul­laal­la si­jain­nut talo oli il­moit­ta­jan mu­kaan täl­löin jo täy­den pa­lon vai­hees­sa.

– Puu­läm­mit­tei­nen talo tu­hou­tui pa­los­sa täy­sin. Ta­los­ta löy­tyi me­neh­ty­nee­nä yk­si hen­ki­lö, ker­too po­lii­si tie­dot­tees­saan.

Po­lii­si ei täs­sä vai­hees­sa epäi­le asi­as­sa ri­kos­ta. Tut­kin­ta jat­kuu pa­lon- ja kuo­le­man­syyn­tut­kin­toi­na.

Pe­las­tus­lai­tos tie­dot­ti tu­li­pa­los­ta ai­em­min päi­väl­lä, et­tä heil­le hä­ly­tys tuli noin kel­lo 7.45 ja pai­kal­le lä­he­tet­tiin yh­dek­sän pe­las­tus­lai­tok­sen yk­sik­köä.

Kel­lo 13.00 pai­kal­la oli vie­lä sam­mu­tu­syk­sik­kö­jä.

– Pai­kal­la on sit­kei­tä pa­lo­pe­säk­kei­tä, joi­ta sam­mu­tel­laan edel­leen. Jäl­ki­var­ti­oin­tei­neen teh­tä­väs­sä me­nee var­mas­ti vie­lä muu­ta­ma tun­ti, kom­men­toi päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Jus­si Ja­lo­nen il­ta­päi­väl­lä.

Pa­los­ta ei ai­heu­tu­nut le­vi­ä­mi­sen vaa­raa mui­hin ra­ken­nuk­siin. Syt­ty­mis­syys­tä ei ole vie­lä tie­toa.