Mersumiäs

On se ko­mee­ta, kun voi ajaa joh­to­täh­del­lä ym­pä­ri Noor­mar­kun rait­tia ja kaar­taa Ku­hi­nan pi­haan. Olet­te­ko näh­neet vi­de­on, jos­sa Mer­su­mi­äs ma­naa, kun il­mas­toin­ti­lait­tees­ta kuu­luu su­hi­naa. Syyk­si pal­jas­tuu iso tuk­ko 50 eu­ron se­te­lei­tä rai­ti­sil­ma­suo­dat­ti­mes­sa. Vaik­ka kyse on­kin vit­sis­tä, niin oma­koh­tai­nen ko­ke­muk­se­ni on, et­tä ra­haa pi­tää ol­la, kun ajaa mer­sul­la.

Haluatko lukea koko artikkelin?