Kun löytyy motivaatio

Jos­kus kau­an sit­ten, kun olim­me vie­lä vii­si­lap­si­nen per­he, sul­lou­duim­me ker­ran vuo­des­sa au­toon. Mat­ka­sim­me sin­ne, mis­sä lun­ta riit­tää hiih­tä­jil­le ja tun­tu­rei­ta las­ki­joil­le. Vilk­kain­kin jak­soi kel­lon ym­pä­ri kes­tä­vän mat­kan, kun tie­si, mitä on edes­sä. Ja eh­kä jo sitä en­nen oli löy­ty­nyt mo­ti­vaa­ti­o­ta ko­ti­töi­hin, joil­la mat­kaa bud­je­toi­tiin.

Haluatko lukea koko artikkelin?