Jaksaa, jaksaa, pienet ja sinnikkäät kunnat!

Eri­tyi­ses­ti pie­net kun­nat ovat Sa­ta­kun­nas­sa, ja oi­ke­as­taan ym­pä­ri Suo­men, jän­nän ää­rel­lä. Vuo­den alus­sa voi­maan tul­lut so­teu­u­dis­tus myl­lää kun­ta­ta­lout­ta enem­män kuin osat­tiin ar­vi­oi­da. Tai te­kee se ai­na­kin ti­lan­tees­ta epä­sel­vem­män. Esi­mer­kik­si Po­mar­kus­sa kun­nan bud­je­tis­ta ka­to­si vuo­den­vaih­tees­sa noin puo­let, sekä tu­lois­ta et­tä me­nois­ta. Myös epä­var­muus so­te­kus­tan­nus­ten yl­lä­tyk­sis­tä pois­tui.

Haluatko lukea koko artikkelin?