Voimalinjasuunnitelma ei ole asukkaiden mieleen – kiinteistöjen kohtalo huolettaa

Jos tuu­li­voi­man ke­hit­tä­mi­syh­tiö Eo­lus Fin­lan­din väki ku­vit­te­li tu­le­van­sa huh­ti­kui­se­na il­ta­na Kel­lah­den ky­lä­ta­lol­le lep­poi­saan tu­pail­taan, jos­sa kah­vit­te­lun lo­mas­sa ru­pa­tel­laan mu­ka­via, niin he oli­vat vää­räs­sä. Mut­ta kos­ka ky­sees­sä oli­vat ko­ke­neet kon­sul­tit, he tus­kin ereh­tyi­vät moi­siin har­ha­luu­loi­hin. Sii­nä, mis­sä tuu­li­voi­man hank­keis­ta­jil­le le­vi­tel­lään kau­pun­gin­ta­loil­la pu­nai­sia mat­to­ja, maa­kun­nis­sa mat­to py­ri­tään ve­tä­mään jal­ko­jen al­ta pois. Ja syy­kin on sel­vä. Ih­mi­set ovat ko­vas­ti huo­lis­saan tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta omaan ar­ki­seen elä­mään­sä.

Haluatko lukea koko artikkelin?