Vanhaputajasta sukeutuu uusi Kylähelmi

Ah­lais­ten Nuo­ri­so­seu­ral­la on me­neil­lään mit­ta­va ra­ken­nus­han­ke. Sa­tun­nai­nen ohi­kul­ki­ja ereh­tyy hel­pos­ti ku­vit­te­le­maan, et­tä jo­ki­ran­taan ol­laan te­ke­mäs­sä ai­van uut­ta ra­ken­nus­ta, niin pe­rus­teel­li­ses­ti on van­ha Pu­ta­jan kaup­pa­ra­ken­nus pes­syt kas­von­sa. Si­sään as­tu­va ereh­tyy vie­lä hel­pom­min. Nuo­ri­so­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Re­gi­na Wit­ts­berg ker­too, et­tä ala­ker­ras­sa on sei­nät ja si­sä­kat­to pa­ne­loi­tu. Ylä­ker­ras­sa on sei­nien ta­pe­toin­ti pit­käl­ti val­mis.

Haluatko lukea koko artikkelin?