Luotsi Väinö Salomon Sandberg (toinen vasemmalta) puhdistamassa silakkaverkkoa todennäköisesti perhekuntansa kanssa noin vuonna 1910.

Luotsi Väinö Salomon Sandberg (toinen vasemmalta) puhdistamassa silakkaverkkoa todennäköisesti perhekuntansa kanssa noin vuonna 1910.

Martti Suomisen albumi

Uusi merikirja: Alueen laajin luotsisuku on kotoisin Ahlaisista

Suo­men Ma­jak­ka­seu­ra ja Säp­pi 2000 ry jul­kai­si­vat vii­me per­jan­tai­na suu­ren tie­to­kir­jan Po­rin seu­dun me­ri­his­to­ri­as­ta. Kir­jan nimi Säp­pi – Ma­ja­kan va­lo­pii­ri Lu­vi­al­ta Po­riin ja Me­ri­kar­vi­al­le, ku­vaa te­ok­sen luon­net­ta: sen läh­tö­koh­ta­na on sekä juu­ri 150 vuot­ta täyt­tä­neen Sä­pin ma­ja­kan ta­ri­na et­tä koko alu­een ran­ni­kon me­ri­his­to­ria.

Haluatko lukea koko artikkelin?