Erkki ja Sirpa Lundgren suunnittelevat muuttavansa Porin keskustaan. Ahlainen on heidän mielestään mukava kylä, jossa asuu mukavia ja yhteistyökykyisiä ihmisiä.

Erkki ja Sirpa Lundgren suunnittelevat muuttavansa Porin keskustaan. Ahlainen on heidän mielestään mukava kylä, jossa asuu mukavia ja yhteistyökykyisiä ihmisiä.

Annina Lönnberg

Lundgrenit aikovat jättää Ahlaisen – kylä on ollut 27 vuotta rakas paikka

Ämt­töön­tien var­res­sa ole­va oma­ko­ti­ta­lo on ko­ke­nut Sir­pa ja Erk­ki Lundg­re­nin ho­teis­sa 27 vuo­den ai­ka­na ko­van mul­lis­tuk­sen. Pin­ta-alaa on teh­ty reip­paas­ti li­sää ja ta­los­sa on kaik­ki ny­ky­a­jan mu­ka­vu­det. Elä­ke­läis­pa­ris­kun­ta ai­koo kui­ten­kin lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa jät­tää rak­kaan ko­tin­sa ja siir­tyä kau­pun­gin kes­kus­taan asu­maan.

Haluatko lukea koko artikkelin?