Timo Sa­vu­nen

UU­TIS­LUOT­SI

Au­rin­koi­nen ke­vät­jää on kuin näin ke­väi­sin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa kuk­ki­va nä­siä. Hou­kut­te­lee kau­neu­del­laan, mut­ta voi pa­him­mil­laan ol­la koh­ta­lo­kas.

Yö­pak­ka­set ovat pi­tä­neet huo­len sii­tä, et­tä si­sä­lah­dis­sa saat­taa ol­la vie­lä hy­vin­kin kes­tä­vä jää­ker­ros, mut­ta yhä voi­mal­li­sem­pa­na hoh­ta­va au­rin­ko voi peh­mit­tää sen no­pe­as­ti.

Nyt on oi­kea ai­ka men­nä mö­kil­le ja naut­tia luon­nos­ta, mut­ta kan­nat­taa myös ol­la erit­täin va­ro­vai­nen ja jääl­le men­nes­sä kul­kea vain tu­tuil­la pai­koil­la.