Ritva Lasosen juoksulenkit ulottuivat aikanaan Noormarkusta kartanolle asti. Nykyisin hän asuu miehensä Olavin kanssa Toukarilla.

Ritva Lasosen juoksulenkit ulottuivat aikanaan Noormarkusta kartanolle asti. Nykyisin hän asuu miehensä Olavin kanssa Toukarilla.

Timo Savunen

Kellahdella maistuu niin kahvi kuin entisajan kartanoelämäkin

Suo­mi on ke­sä­kah­vi­loi­den lu­vat­tu maa, ei­kä Sa­ta­kun­ta jää täs­sä mui­den maa­kun­tien var­joon. Hie­no­ja, idyl­li­siä ja jopa eri­koi­sia kah­vi­loi­ta on vil­jal­ti, mut­ta ai­ka har­va niis­tä on kui­ten­kaan yh­tä upe­as­sa mil­jöös­sä kuin Kel­lah­den kar­ta­non ke­sä­ra­vin­to­la ja -kah­vi­la. Asi­ak­kaat­kin ovat tä­män il­mais­seet, ker­too ra­vin­to­lan vuo­ro­pääl­lik­kö Mira Kuo­sa.

Haluatko lukea koko artikkelin?