Tohtorin hattu on myös osoitus siitä, että sen kantaja on saavuttanut kansalaisoikeuden tieteen tasavallassa.

Tohtorin hattu on myös osoitus siitä, että sen kantaja on saavuttanut kansalaisoikeuden tieteen tasavallassa.

Timo Savunen

Kaisu-Leena Mäkelä toivoo väitöskirjansa johtavan päivystyspolin työntekijöiden osaamisen kasvuun ja hoidon paranemiseen

Ke­säi­se­nä sun­nun­tai­päi­vä­nä Kel­lah­den ky­lä­ta­lol­la, eli van­hal­la kan­sa­kou­lul­la, on juh­la­va tun­nel­ma. Sa­lin pöy­däl­lä on tar­jol­la voi­lei­pä­kak­kua, täy­te­kak­kua, ma­kei­sia ja tie­ten­kin kah­via. Tär­keim­mät on kui­ten­kin ase­tel­tu vie­rei­sel­le pöy­däl­le. Siel­tä löy­tyy ko­mea si­lin­te­ri­hat­tu sekä miek­ka. Hat­tu sym­bo­loi va­paut­ta, miek­ka to­tuut­ta ja sen puo­lus­ta­mis­ta. Nii­den vie­res­sä on kir­jal­li­nen teos, jon­ka an­si­os­ta hat­tu ja miek­ka on an­sait­tu. Toh­to­rin väi­tös­kir­ja.

Haluatko lukea koko artikkelin?